Skip to main content
  • Bård Jordfald

Alt til noen eller noe til alle

Fordeling og kriterier for lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet

  • Fafo-rapport 447
  • Fafo-rapport 447

Rapporten gir en bred beskrivelse av de lokale forhandlingene som ble gjennomført i det statlige tariffområdet høsten 2002. Spesielt er det lagt vekt på kriteriene som de lokale partsrepresentantene mente burde gi uttelling og som faktisk ga uttelling i den lokale lønnsdannelsen.

I tillegg rettes søkelys på hvilken fordelingsprofil de lokale partene i staten foretrekker, vi tar temperaturen på forhandlingsklima og ser nærmere på hvordan pengene ble fordelt mellom de statstilsatte og deres organisasjoner.

  • Published: 23. February 2004
  • Ordering ID: 447
Last ned publikasjonen

Fafo researchers