Skip to main content
Siri Ytrehus og Jon Anders Drøpping

Den vanskelige fortsettelsen

En kartlegging av tjenester til tidligere bostedløse

  • Fafo-rapport 448
  • Fafo-rapport 448

Dette er publiseringen fra prosjektet "Kartlegging av tjenester til tidligere bostedsløse", som Fafo har gjennomført på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Hensikten med prosjektet har vært å skaffe oversikt over de (kommunale og private) oppfølgingstjenestene, omfang og type tjenester (normaliserte eller spesialiserte tjenester), samarbeid mellom ulike kommunale (og frivillige/private) instanser i forbindelse med den individuelle oppfølgingen, omfanget av oppfølging i bolig, samt informasjon om hvilke effekter oppfølgingstjenestene har for de bostedsløse, herunder hva slags oppfølgingstjenester som savnes.

  • Published: 24. February 2004
  • Ordering ID: 448
Last ned publikasjonen