Skip to main content
  • Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik

Arbeidsforhold i gods og turbil

  • Fafo-rapport 2014:58
  • Fafo-rapport 2014:58

Den landbaserte transportnæringen står overfor en rekke utfordringer som følge av økt internasjonal konkurranse de siste tiårene. Både arbeidstakere og arbeidsgivere i bransjen er bekymret for mer useriøsitet ved at virksomheter benytter tilgangen på utenlandsk arbeidskraft til å presse lønns- og arbeidsvilkårene. Mobilitet er et særtrekk ved bransjen. Det betyr at tiltak som kan virke i andre bransjer, ikke vil ha samme effekt eller ikke kan benyttes innenfor transport, spesielt innenfor de grensekryssende segmentene. Denne rapporten ser på arbeidsforholdene i gods og turbil 2014. Hva karakteriserer gods og turbil når det gjelder bransje- og selskapsstruktur? Hva kjennetegner arbeidsforholdene? Hvilke tiltak kan bidra til å fremme og styrke seriøse arbeidsforhold?

  • Published: 12. February 2015
  • Ordering ID: 20405