Skip to main content
  • Mona Bråten, Eirik Albrechtsen, Rolf K. Andersen, Tuva Tovslid og Reidun Værnes

Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien

Styring av arbeidsmiljø og personskaderisiko

  • Fafo-rapport 2014:54
  • Fafo-rapport 2014:54

Motivene for å bruke innleid arbeidskraft i verfts- og petroleumsindustrien er først og fremst knyttet til produksjonstopper og et midlertidig arbeidskraftbehov, og omfanget er til tider svært stort. Denne rapporten drøfter hvordan innleide arbeidstakere følges opp på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet (HMS-området). Både virksomheter som leier ut og virksomheter som leier inn arbeidskraft er med i undersøkelsen. I rapporten diskuteres ulikheter i sikkerhetsmessige rammebetingelser for innleide arbeidstakere og bedriftenes egne ansatte, og hvilken betydning dette har når det gjelder HMS-utfordringer og personskaderisiko blant innleid personell.

  • Published: 12. February 2015
  • Ordering ID: 20401
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Direktoratet for arbeidstilsynet