Skip to main content
  • Tom Christian Pape

Arbeidsmiljø i Norge

LOs arbeidsmiljøundersøkelse

  • Fafo-rapport 149
  • Fafo-rapport 149

Rapporten gir en bred presentasjon og illustrasjon av arbeidsmiljøet i norske virksomheter i privat og offentlig sektor. Den er basert på en stor undersøkelse blant ansatte, tillitsvalgte og ledere i virksomhetene. Rapporten beskriver ulike sider ved arbeidet som det fysiske og organisatoriske arbeidsmiljøet, arbeidstidsordninger, lønnssystemer og det lokale miljøarbeidet. Dette er forhold som varierer i norsk arbeidsliv, og rapporten beskriver også noen av de konsekvensene som følger i kjølvannet av forskjeller i arbeidsmiljøet.

Rapporten er skrevet for dem som er interessert i arbeidsmiljøet: for tillitsvalgte, for ”vanlige ansatte” og for dem som arbeider med arbeidsmiljøspørsmål fra andre ståsteder. Forhåpentlig kan den fungere som et oppslagsverk for et bredt publikum.

Prosjektet er finansiert av Landsorganisasjonen i Norge.

  • Published: 18. January 1993
  • Ordering ID: 149