Fafo reports

Search publications

Arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning

Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen