Skip to main content
  • Torgeir Aarvaag Stokke, Øyvind M. Berge og Åsmund Arup Seip

Arbeidstidsordninger som fraviker arbeidsmiljøloven

Utvikling, omfang og praksis

  • Fafo-rapport 2010:42
  • Fafo-rapport 2010:42
Denne rapporten handler om store fagforeningers adgang til å inngå tariffavtaler om arbeidstid som fraviker eller gir dårligere vern enn arbeidsmiljøloven. En slik adgang har eksistert siden 1984, og etter en lovendring i 2006 har antallet avtaler økt. Rapporten beskriver omfanget av avtaler inngått av fire store arbeidstakerorganisasjoner, Fellesforbundet, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og LO Stat. Avtalene bygger på lokale initiativ, mens det er organisasjonene sentralt som fastsetter kriteriene og betingelsene for å inngå avtaler. Til tross for at praksis fra organisasjonenes side har møtt kritikk på arbeidsgiversiden, er det relativt sjelden de undersøkte organisasjonene har avslått å inngå avtale.
  • Published: 10. March 2010
  • Ordering ID: 20186
Last ned publikasjonen

Fafo researchers