Skip to main content
  • Fafo-rapport 2009:45
  • Marjan Nadim og Roy A. Nielsen

Barnefattigdom i Norge. Sammendrag

  • Fafo-rapport 2009:45
 
Denne rapporten er et sammendrag av Fafo-rapport 2009:38, Barnefattigdom i Norge. Omfang, utvikling og geografisk variasjon. Formålet med rapporten er å beskrive omfanget av barnefattigdom i Norge og kartlegge den kommunale variasjonen i barnefattigdom. Vi ser nærmere på utviklingen i andelen fattige barn i perioden 2000 til 2006, og undersøker hvem som er spesielt utsatt for å vokse opp i en husholdning med en inntekt under fattigdomsgrensa. I tillegg kartlegger vi omfanget av barn som bor i en husholdning som mottar sosialhjelp.
  • Published: 10. March 2009
  • Ordering ID: 20135
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-703-3ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo researchers