Fafo reports

Search publications

Bedriften som lærested
En gjennomgang av etter- og videreutdanning i norske bedrifter

Knut Arild Larsen, Frode Longva, Arne Pape og Anders N. Reichborn

Fafo-rapport 212

Nettutgave

Published: 1997 Id-nr.: 212