Skip to main content
Thore K. Karlsen

Når tid er pølser

Fleksible arbeidstidsordninger ved Leiv Vidar AS, Bedriftsstudier – BU 2000

  • Fafo-rapport 213
  • Fafo-rapport 213

Tid er ingen produktivkraft, men bedrifters bruk av den kan være avgjørende for et godt økonomisk resultat. Internasjonalt har det lenge vært en trend mot mer fleksible arbeidstidsordninger for å skape større overensstemmelse mellom bedrifters behov for og bruk av tid. Dette har gitt arbeidstakerne tidsgoder som flere fridager og lengre ferie.

Denne rapporten dokumenterer arbeidet med å innføre en arbeidstidsordning ved Leiv Vidar AS som sparte bedriften for utgifter til merarbeid og ga de ansatte en ekstra ferieuke. Foruten beskrivelsen av selve innføringsprosessen inneholder rapporten også en diskusjon av fleksible arbeidstidsordninger og en fremstilling av sjekklister og spørreskjema som ble brukt i prosessen.

Bedriftsstudier – BU 2000

BU 2000 er et forskningsprogram i regi av Norges forskningsråd, der arbeidslivets hovedorganisasjoner (LO og NHO) har vært initiativtakere til programopprettelsen, og der Hovedorganisasjonenes Fellestiltak Bedriftsutvikling er strategisk samarbeidspartner.

Programmet retter seg mot offensive bedrifter som er i – eller ønsker å komme i – den internasjonale konkurransefronten, og skal bidra til at pågående eller planlagt utviklingsarbeid i bedriftene sikres forskningsmessig støtte og veiledning. De deltakende bedriftene, som brukere, skal oppleve reell nytteverdi av samspillet med forskerne, blant annet gjennom effektene av systematisk innsamling og bruk av internasjonale ideer og erfaringer, nettverksbygging og tilgang til internasjonale ressurser.

Fafo og Norges Handelshøyskole har en felles modul i programmet

  • Published: 3. February 1997
  • Ordering ID: 213
Last ned publikasjonen