Fafo reports

Search publications

BygningsInformasjonsModellering (BIM)
En studie av utfordringer med å implementere BIM i Statsbygg og Skanska

Svein Erik Moen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2010:31

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 2010 Id-nr.: 20175