Fafo reports

Search publications

Stønadsordningen for enslige forsørgere
Hvordan fungerer den for mottakere med innvandringsbakgrunn?

Hanne C. Kavli, Roy A. Nielsen og Miriam Latif Sandbæk

Fafo-rapport 2010:32

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli, Roy A. Nielsen

Published: 2010 Id-nr.: 20176