Skip to main content
  • Fafo-rapport 2009:24
  • Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund

Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe

  • Fafo-rapport 2009:24
 

Data om befolkningens levekår, holdninger og erfaringer med offentlige tjenester samles inn av en rekke virksomheter, og ved hjelp av ulike teknikker. Forskjellige teknikker og metoder er utviklet for å sikre god kvalitet på dataene. Når befolkningen som skal studeres består av grupper som er svært ulike både kulturelt og språklig, oppstår en del nye utfordringer. Disse handler både om metoder for å informere om, komme i kontakt med og gjennomføre datainnsamlingen, men også om å sikre at dataene som er samlet inn om de ulike gruppene er sammenliknbare. Denne rapporten har som ambisjon å systematisere og sammenfatte datafangsterfaringene fra et knippe norske – og enkelte utenlandske – undersøkelser som er spesielt tilrettelagte for sammenlikning mellom ulike etniske grupper (i praksis landgrupper).

  • Published: 18. February 2009
  • Ordering ID: 20114
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-682-1ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen

Fafo researchers