Fafo reports

Search publications

Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel?
NordMod2030. Sluttrapport

Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald

Fafo-rapport 2014:46

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten

Published: 2014 Id-nr.: 20393