Skip to main content
  • Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel

  • Fafo-rapport 2014:55
  • Fafo-rapport 2014:55

Hvordan virker ordningene for medbestemmelse og medvirkning i et arbeidsliv der organiserings- og eierformene er i endring? Denne rapporten ser på partssamarbeidet i dagligvarehandelen og i transportbransjen. Den tar for seg to case i varehandelen, både butikker som er med i en kjede og butikker som er franchiseorganiserte, mens den i transportbransjen tar for seg persontrafikk og belyser betydningen av kontrakter og anbudsstyring. Rapporten er basert på intervjuer med tillitsvalgte og ledere, og dessuten tillitsvalgte sentralt på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. I transportbransjen inngår også intervjuer med representanter fra to fylkeskommunale trafikkselskaper.

  • Published: 15. January 2015
  • Ordering ID: 20402
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)