Skip to main content
  • Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen

Den norske modellen på virksomhetsnivå

  • Fafo-rapport 2015:18
  • Fafo-rapport 2015:18

Det organiserte arbeidslivet framheves gjerne som en viktig faktor i den nordiske og norske samfunnsmodellen. Mens kunnskapen om den norske arbeidslivsmodellen på sentralt nivå er god, vet vi mindre om hvordan den virker lokalt. Hvordan fungerer det daglige partssamarbeidet i norske virksomheter? Dette er et av spørsmålene vi diskuterer i rapporten, der vi undersøker partssamarbeid og tillitsvalgtes grad av deltakelse og innflytelse i virksomheter der Fellesforbundet, Handel og Kontor og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har tariffavtaler.

  • Published: 9. October 2015
  • Ordering ID: 20423

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)