Fafo reports

Search publications

Et blikk inn i skolen
Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted

Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand

Fafo-rapport 2015:40

Nettutgave

Forskere på Fafo: Beret Bråten, Kristin Jesnes, Anne Hege Strand

Published: 2015 Id-nr.: 20445