Fafo reports

Search publications

Den nye staten. Kortversjon
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004. Kortversjon

Sissel Trygstad og Espen Løken

Fafo-rapport 537

Nettutgave

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad

Published: 2006 Id-nr.: 537