Skip to main content
  • Fafo-rapport 538
  • Håvard Lismoen og Espen Løken

Virksomhet under trykk

Utfordringer for grafiske bransjer

  • Fafo-rapport 538
 

Den grafiske industrien består av avisbransjen, siviltrykk og grafisk emballasje og utgjør en viktig del av norsk industri. Bransjene er i ulik grad preget av rask teknologisk utvikling, bransjeglidning, økt internasjonalisering og en skjerpet konkurransesituasjon, men felles for alle er at de står overfor store utfordringer. Denne rapporten beskriver status, sentrale utviklingstrekk, viktige utfordringer og behov for endringer. I første rekke gjelder dette bransjenes økonomiske situasjon og framtidsutsikter, konkurransesituasjon, rammevilkår, sysselsetting, rekrutterings- og kompetansebehov og samarbeidsforhold. Rapporten er laget som et grunnlag for dialog mellom partene i industrien om situasjonen og de mange utfordringene.

  • Published: 2. March 2006
  • Ordering ID: 538
  • ISBN
    ISBN 82-7422-548-1ISSN 0801-6143
Last ned publikasjonen