Fafo reports

Search publications

Det kom som et sjokk ...
Fagbevegelsens rolle ved fusjoner og fisjoner

Torunn Olsen

Fafo-rapport 095

Nettutgave

Published: 1990 Id-nr.: 095