Fafo reports

Search publications

Arbeidsmarkedspolitikken i en brytningstid
Erfaringer med bruk av arbeidsmarkedstiltak

Hanne Bogen og Thore K. Karlsen

Fafo-rapport 096

Nettutgave

Published: 1990 Id-nr.: 096