Fafo reports

Search publications

Det står mye på spill
En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad

Fafo-rapport 2012:44

Nettutgave

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Published: 2012 Id-nr.: 20271