Fafo reports

Search publications

Yrkesskade – mest for menn?
Om kjønnsforskjeller i tildeling av uførepensjon med yrkesskadefordel

Roy A. Nielsen og Roland Mandal

Fafo-rapport 2012:45

Nettutgave

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Published: 2012 Id-nr.: 20272