Skip to main content
  • Hanne Bogen og Arne Grønningsæter

En ideell forskjell?

Om ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten

  • Fafo-rapport 2016:30
  • Fafo-rapport 2016:30

Hva særpreger spesialisthelsetjenester levert av ideelle organisasjoner, og hva kan disse tilføre som offentlige og kommersielle aktører ikke kan i samme grad? Er det vesentlige forskjeller mellom ulike leverandører på dette tjenesteområdet som det er viktig å legge til rette for også i fremtiden? I denne rapporten tar vi for oss rollen ideelle aktører spiller innen spesialisthelsetjenesten, omfanget og innretningen på tjenestene, og hvordan de som bestiller og finansierer, de som utfører tjenestene og de som mottar dem, ser det.

  • Published: 14. October 2016
  • Ordering ID: 20592