Fafo reports

Search publications

Et skritt på veien
Evaluering av Handlingsplan for å bedre levekårene blant rom i Oslo

Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg

Fafo-rapport 2014:50

Nettutgave

Project: Bedre levekår for Rom i Oslo

Forskere på Fafo: Guri Tyldum, Jon Horgen Friberg

Published: 2014 Id-nr.: 20397