Skip to main content
  • Olav Elgvin, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter

Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper 2014

2. reviderte utgave

  • Fafo-rapport 2014:49
  • Fafo-rapport 2014:49

Hvordan er det å leve som lesbisk, homofil, bifil eller transperson i Norge når man har ikke-vestlig etnisk minoritetsbakgrunn? Denne rapporten tegner opp ulike erfaringer.

Noen lever åpent og møter aksept for det, mens andre må bryte kontakten med sin familie. Mange synes det er vanskelig å komme inn i LHBT-miljøer som domineres av etnisk norske, der de ikke føler seg hjemme og kan møte fordommer. En del opplever ettervirkninger etter psykisk og fysisk vold. Mange er ensomme og synes det er vanskelig å finne en partner. Samtidig er det flere som synes livet som LHBT-person med minoritetsbakgrunn er uproblematisk. Rapporten er basert på feltarbeid og intervjuer blant LHBT-personer med ulik etnisk bakgrunn. Uten å dra vidtrekkende konklusjoner, kan det virke som om det i noen etniske grupper har blitt lettere å leve som lesbisk eller homofil de siste årene.

Dette er en revidert utgave av rapporten, som går mer i dybden på årsakene til at noen møter aksept for sine livsvalg, mens andre ikke gjør det.

  • Published: 30. December 2014
  • Ordering ID: 20396
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Barne-, ungd.- og familiedirektoratet