Skip to main content
  • Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand

Evaluering av Husbankens kommunesatsing

  • Fafo-rapport 2014:51
  • Fafo-rapport 2014:51

I 2009 startet Husbanken en målrettet prioritering av samarbeid med kommunene med de største boligsosiale utfordringene. Denne rapporten oppsummerer funn fra evalueringen av denne satsingen. Husbankens kommunesatsing har bidratt til å sette boligsosiale perspektiver og arbeidsmåter på dagsorden i satsingskommunene. Langsiktighet og bevisst arbeid med forankring på høyt nivå i kommunene har vært viktige faktorer for å lykkes. Det har skjedd kompetanseheving og organisasjonsendringer lokalt som vil være viktige for framtidas boligsosiale arbeid i kommunene.

Evalueringen er gjennomført av Proba samfunnsanalyse og Fafo på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  • Published: 19. January 2015
  • Ordering ID: 20398
Last ned publikasjonen

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Kommunal- og Moderninseringsdepartementet