Fafo reports

Search publications

Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket

Erik Døving, Kari Folkenborg, Stig-Erik Jakobsen, Sveinung Skule

Fafo-rapport 411/SNF-rapport nr. 7 2003

Nettutgave hos NHH

Published: 2003 Id-nr.: 411