Skip to main content
Anna Hagen og Torgeir Nyen

Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter

  • Fafo-rapport 478
  • Fafo-rapport 478

Ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsskolebedrifter er ett av flere virkemidler i den nasjonale satsingen på kvalitetsutvikling i skole og fagopplæring. Viktige spørsmål i evalueringen er i hvilken grad ordningen gir resultater i form av endringer i arbeidsmåter, læringsmiljø og læringsutbytte, og hvilke faktorer som hemmer og fremmer en slik utvikling. I rapporten analyseres effekter i demonstrasjonsskolene og -bedriftene og spredningseffekter til andre skoler, bedrifter, organisasjoner og aktører i fagopplæringen. Et viktig formål for evalueringen har også vært å vurdere ordningen som strategisk virkemiddel for kvalitetsutvikling på et mer generelt grunnlag.

  • Published: 15. February 2005
  • Ordering ID: 478