Fafo reports

Search publications

Evaluering av ordningen med demonstrasjonsskoler og demonstrasjonsbedrifter

Anna Hagen og Torgeir Nyen

Fafo-rapport 478

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Published: 2005 Id-nr.: 478