Fafo reports

Search publications

Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak
Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer

Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum

Fafo-rapport 2017:22

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ragna Lillevik, Guri Tyldum

Published: 2017 Id-nr.: 20630