Skip to main content
  • Mona Bråten

Evaluering av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Første funksjonsperiode 2006–2008

  • Fafo-rapport 2009:03
  • Fafo-rapport 2009:03

Denne rapporten evaluerer tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven.
Tvisteløsningsnemnda ble etablert etter forslag fra Arbeidslivslovutvalget, og har vært virksom fra 1. januar 2006. Nemnda er et selvstendig forvaltningsorgan, administrativt underlagt Arbeids- og inkluderings-departementet. Arbeidstilsynet er sekretariat for nemnda.
Opprettelsen av tvisteløsningsnemnda hadde en konkret begrunnelse i å etablere et organ med betryggende rettssikkerhet og samtidig høy beslutnings­hastighet. Det er disse to hovedmålsettingene som danner utgangspunktet for denne evalueringen. Rapporten tar for seg ulike sider ved tvisteløsnings­nemnda og vurderer hvordan nemnda – etter nesten tre års funksjonstid – innfrir i forhold til målsettingene og intensjonene som ble lagt til grunn ved etableringen.

  • Published: 25. January 2009
  • Ordering ID: 20093
Last ned publikasjonen

Fafo researchers