Skip to main content
  • Hanne Bogen og Marjan Nadim

Et flerkulturelt ettervern?

Ungdom med innvandrerbakgrunn i barnevernets ettervern

  • Fafo-rapport 2009:05
  • Fafo-rapport 2009:05

Mange unge med tiltak fra barnevernet trenger hjelp også i overgangen til voksenlivet, til å etablere en selvstendig livssituasjon med bolig, utdanning, arbeid og et godt sosialt nettverk. Etter hvert har det blitt en økt oppmerksomhet om viktigheten av at barnevernet tilbyr slike etterverntiltak. Rapporten tar for seg ungdom med innvandrerbakgrunn i barnevernet. Har disse behov for andre etterverntiltak enn annen barnevernungdom? Trengs et flerkulturelt ettervern, og hva burde i så fall innholdet i et slikt ettervern være?

  • Published: 26. January 2009
  • Ordering ID: 20095
Last ned publikasjonen

Fafo researchers