Skip to main content
Axel West Pedersen

Fagbevegelsen og folketrygden

LOs målsetninger, strategi og innflytelse i pensjonspolitikken 1945 - 1966

  • Fafo-rapport 110
  • Fafo-rapport 110

Med denne rapporten presenteres for første gang en systematisk analyse av LOs rolle i prosessen som førte fram til etableringen av Folketrygdens tilleggspensjonssystem i 1966. Rapporten henvender seg til alle som er interessert i fagbevegelsens og velferdsstatens historie.

Analysen av tilleggspensjonsdebatten på 50- og 60-tallet kaster nytt lys over dagens pensjonsdebatt og de utfordringer den reiser for fagbevegelsen. På 50-tallet vaklet LO mellom å satse på lovgivning og forhandlingssystem, mellom pensjonsordninger for alle lønnstakere og ordninger som bare omfattet LOs medlemmer. Dette dilemma har fått fornyet aktualitet - ikke minst som følge av de forestående innstramminger i Folketrygdens pensjonssystem.

  • Published: 7. January 1991
  • Ordering ID: 110
Last ned publikasjonen