Fafo reports

Search publications

Fagorganisering og organisasjonsgrader innen Samfunnsbedriftene

Kristine Nergaard og Jørgen Svalund

Fafo-rapport 2020:15

Last ned nettutgave

| English summary

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Jørgen Svalund

Published: 2020 Id-nr.: 20750