Skip to main content
  • Fafo-rapport 059
  • Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen

Fast i fisken?

Fiskerinæringens markedsmuligheter, styringsproblemer og innovasjonsevne

  • Fafo-rapport 059
 
  • Published: 5. January 1986
  • Ordering ID: 059
  • ISBN
    ISBN 82-9911-87-9-4
Last ned publikasjonen

Fafo researchers