Staff
Gudmund Hernes
Professor

    Academic background:

    Ph.D. Johns Hopkins University 1966-1971, Sociology


Area of work:

Corporate Governance, levekår, utdanning, helse og forholdet mellom privat og offentlig sektor

+47 99374951
Gudmund Hernes
Klimapolitikk i den nordiske modellen
NordMod2030. Delnotat 3
Fafo-notat 2014:19
Olav Elgvin og Gumund Hernes
Fafo-rapport 2014:41
Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 2012:02
Mona Bråten (red.)
Omstilling i norske virksomheter
Fafos Rådsprogram 2009–2011
Fafo-rapport 2011:26
Gudmund Hernes
Gull av gråstein
Tiltak for å redusere frafall i videregående opplæring
Fafo-rapport 2010:03
Gudmund Hernes
Arbeidsliv og privatliv – linjer og vyer
Delrapport 7 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2009:34
Gudmund Hernes and Jon Erik Dølvik
From Financial Crisis towards a Coherent Agenda for Decent Work and Sustainable Globalization
Background paper for Coherence and Accountability Forum, ILO, Geneva, 11 June 2009
Fafo-report 2009:25
Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip
Det norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025
Sluttrapport i prosjektet IKT og samfunnsutvikling. Et fellesprosjekt mellom Econ Pöyry og Fafo
Fafo-rapport 2009:08
Gudmund Hernes
Arbeidsliv og privatliv – det historiske bakteppet
Delrapport 1 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv
Fafo-rapport 2008:39
Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Magne Bråthen og Jørgen Svalund
Varsel om vekst?
Fremtidsbilder av olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge
Fafo-rapport 2007:36
Gudmund Hernes
Med på laget
Om New Public Management og sosial kapital i den norske modellen
Fafo-rapport 2007:09
Magne Bråthen, Anne Britt Djuve, Tor Dølvik, Kåre Hagen, Gudmund Hernes, Roy A. Nielsen
Levekår på vandring
Velstand og marginalisering i Oslo
Fafo-rapport 2007:05
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:19
Gudmund Hernes
Den norske mikromodellen
Virksomhetsstyring, partssamarbeid og sosial kapital. Fafos Rådsprogram 2006-2008
Fafo-notat 2006:25
Gudmund Hernes and Knud Knudsen
Lithuania
Living Conditions. A Sociological Study
Fafo-rapport 129
Gudmund Hernes og Knud Knudsen
Svart på hvitt
Norske reaksjoner på flyktninger, asylsøkere og innvandrere
Fafo-rapport 109
Gudmund Hernes og Kristine Nergaard
Oss i mellom
Konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering
Fafo-rapport 090
Gudmund Hernes
Andre Fafo-utgivelser
Jon Erik Dølvik, Øivind Danielsen og Gudmund Hernes
Kluss i vekslinga
Fritid, idrett og organisering
Fafo-rapport 080
Martin Eide og Gudmund Hernes
Død og pine!
Om massemedia og helsepolitikk
Fafo-rapport 073
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen
Fafo-rapport 060
Gudmund Hernes og Torbjørn Trondsen
Fast i fisken?
Fiskerinæringens markedsmuligheter, styringsproblemer og innovasjonsevne
Fafo-rapport 059
Tom Colbjørnsen, Arvid Fennefoss, Gudmund Hernes
Så samles vi på valen … ?
En rapport fra Fafos organisasjonsundersøkelse
Fafo-rapport 043
Gudmund Hernes og Atle Marøen
Fagbevegelsen og arbeidslivet
Data og diagrammer 1985-86
Fafo-rapport 042
Audun Gleinsvik og Gudmund Hernes
Fafo-rapport 011
Tom Colbjørnsen og Gudmund Hernes
I ditt ansikts sved
Om ulikheter i arbeidsmiljø
Fafo-rapport 009

Other publications

  • Project management: Tove Midtsundstad
  • Project management: Jon M. Hippe
  • Completed projects