Fafo reports

Search publications

Fleksibilitet og byråkrati
Omorganisering og interesseorganisering blant industrifunksjonærene på 1990-tallet. Doktoravhandling

Dag Olberg

Fafo-rapport 450

Last ned nettutgave

Published: 2004 Id-nr.: 450