Fafo reports

Search publications

Forsvaret mot arbeidsledighet 1997
Effekten av Voksenopplæringens kurstilbud under og etter militærtjenesten

Jens B. Grøgaard

Fafo-rapport 251

Nettutgave

Published: 1998 Id-nr.: 251