Fafo reports

Search publications

Rigid og fleksibel
En analyse av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Telemark sentralsjukehus

Siv Øverås og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 250

Nettutgave

Forskere på Fafo: Åsmund Arup Seip

Published: 1998 Id-nr.: 250