Skip to main content
  • Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter

Fortsatt farlig å kysse?

Kunnskap om og holdninger til hiv

  • Fafo-rapport 2008:21
  • Fafo-rapport 2008:21

I denne første rapporten fra et levekårsprosjekt blant hivpositive i Norge presenterer vi resultater fra en holdningsundersøkelse og en kunnskapsoversikt. Rapporten viser at:
• Folk nærer en betydelig skepsis til hivpositive i arbeidslivet og er villige til å akseptere relativt store innskrenkninger i deres muligheter til å ta egne valg.
• Ni av ti mener det er greit at hivpositive har foreldreansvar, mens én av tre ikke ville latt en hivpositiv passe egne barn.
• Den medisinske utviklingen gjør at færre hivpositive er syke, og færre er døende. Samtidig skaper muligheten til å leve lengre med hiv nye dilemmaer og problemstillinger.
• Mange hivpositive har problemer med å være åpne om diagnosen.
I sluttrapporten fra prosjektet vil vi presentere resultater fra en bredt anlagt undersøkelse av hivpositives levekår i Norge. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med HivNorge.

  • Published: 23. February 2008
  • Ordering ID: 20063
Last ned publikasjonen

Fafo researchers