Skip to main content
  • Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg

Fra sosialhjelp til lønnet kvalifisering

Resultater fra forsøk med heldags introduksjonsprogram for flyktninger

  • Fafo-rapport 364
  • Fafo-rapport 364

Hvordan bør introduksjonsprogrammer for nyankomne flyktninger og innvandrere utformes? Kan lønnet kvalifisering erstatte behovet for sosialhjelp? Hvorfor er det så vanskelig å etablere et helhetlig kvalifiseringstilbud? Er det etisk forsvarlig å tvinge nyankomne flyktninger på norskkurs? Hva kan gjøres for å bedre kvaliteten på kvalifiseringsarbeidet? Dette er et utdrag av problemstillingene som behandles i denne rapporten. Rapporten baseres på et omfattende datamateriale om kvalifiseringsarbeidet som har blitt utført i 16 kommunale prøveprosjekter, samt om deltakerne i prosjektene og deres erfaringer.

  • Published: 9. February 2001
  • Ordering ID: 364