Skip to main content
  • Ole Fredrik Ugland og Jon Erik Dølvik

Fysisk aktivitet på arbeidsplassen

Nye tider - nye strategier for bedriftsidretten?

  • Fafo-rapport 085
  • Fafo-rapport 085

Temaet for denne rapporten er fysisk aktivitet på arbeidsplassen, og den gir en bred beskrivelse av det fysiske aktivitetsmønsteret blant yrkesaktive. I et samfunn der oppmerksomheten i stigende grad rettes mot betydningen av fysisk aktivitet for arbeidsmiljø, trivsel og produktivitet, men hvor tiden til å utøve fritidsaktiviteter for mange blir stadig knappere, kan arbeidsplassen få økt betydning som knutepunkt for folks organisering av hverdagen.

Følgende spørsmål står sentralt:

  • Hvem deltar i bedriftsidrett, hvem gjør det ikke? Hvilke barrierer og drivkrefter påvirker deltakelsen?
  • Hvor mange kan tenke seg å begynne med fysisk aktivitet på arbeidsplassen, og hvilke ønsker og behov kjennetegner dem?
  • I hvilken grad reiser endringer i arbeids- og hverdagsliv nye krav til bedriftsidrettens organisering og aktivitetsprofil, dersom målet er å trekke med nye og bredere grupper av de yrkesaktive?

"Fysisk aktivitet på arbeidsplassen" er andre delrapport fra prosjektet "Idrett, fritid og levekår" som FAFO utfører i samarbeid med oppdragsgiverne:

Kultur- og vitenskapsdepartementet, Ungdoms- og idrettsavdelingen

Norges Idrettsforbund

Norges Bedriftsidrettsforbund

Norsk Kommuneforbund

  • Published: 2. January 1989
  • Ordering ID: 085
Last ned publikasjonen

Fafo researchers