Fafo reports

Search publications

Inntekt og levekår blant kunstnere 1986

Pål Espen Søbye og Kristine Nergaard

Fafo-rapport 086

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Published: 1989 Id-nr.: 086