Fafo reports

Search publications

Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie

Jørgen Svalund, Beate Sletvold Øistad og Kristin Alsos