Fafo reports

Search publications

Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for videregående opplæring

Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Ester Bøckmann, Marianne Takvam Kindt, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder