Skip to main content
Mette I. Snertingdal og Vidar Bakkeli

Housing first i Norge – sluttrapport

Prosesser, resultater og kartleggingsskjema

  • Fafo-rapport 2015:52
  • Fafo-rapport 2015:52

Dette er andre delrapport om Housing first-prosjektene i Norge. Basert på en casestudie i fire kommuner og intervjuer med ledere for Housing first-prosjektene både i 2014 og 2015 gir denne rapporten en analyse av prosjektenes ulike resultater. Rapporten viser at det er få konkrete planer for videreføring av prosjektene, at prosjektene benytter seg av kommunale boliger ved bosetning av deltakere, og at det er færre deltakere som venter på bolig i 2015 enn i 2014. Rapporten gir også analyserer av resultater prosjektene har oppnådd når det gjelder bostabilitet, koordinert tilgang på tjenester og recovery (bedringsprosesser).

  • Published: 3. February 2016
  • Ordering ID: 20557

Fafo researchers