Fafo reports

Search publications

Hva gjør norske kommuner med deltid?

Leif E. Moland og Rolf K. Andersen

Fafo-rapport 2007:25

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland, Rolf K. Andersen

Published: 2007 Id-nr.: 20025