Skip to main content
  • Anna Hagen og Marjan Nadim

Hvordan kan kompetanse bidra til å holde folk i arbeid?

Delrapport 3 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv

  • Fafo-rapport 2009:10
  • Fafo-rapport 2009:10

Temaet for denne rapporten er kompetanse og arbeidsliv. Spørsmålene som stilles, er om og hvordan kompetanse og kompetanseutvikling kan bidra til at folk kan stå lenger i jobb. Datagrunnlaget for rapporten er to norske spørreundersøkelser. Lærevilkårsmonitoren er en årlig kartlegging av vilkårene for læring og kompetanseutvikling for voksne, med særlig vekt på læring i arbeidslivet. Den andre undersøkelsen ble gjennomført våren 2008 blant et representativt utvalg av Fagforbundets medlemmer.
Fagforbundet har vært oppdragsgiver for prosjektet «Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle?» Formålet er å fremskaffe kunnskap som kan være med på utforming av en politikk for et arbeidsliv som gir nye muligheter til gode og lange yrkeskarrierer. Denne delrapporten er en av seks som publiseres fra prosjektet.

  • Published: 3. February 2009
  • Ordering ID: 20100
Last ned publikasjonen

Fafo researchers