Fafo reports

Search publications

Sammen er vi sterke
En historie om nedbemanning i Nortura

Dagfinn Hertzberg, Rolf K. Andersen og Kristin Alsos

Fafo-rapport 2009:11

Nettutgave

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Kristin Alsos

Published: 2009 Id-nr.: 20101