Skip to main content
  • Fafo-rapport 135
  • Espen Paus og Arild H. Steen

I samme båt?

Det norske maritime miljø

  • Fafo-rapport 135
 

Det norske maritime miljøet består av redere, skipsverft, utstyrsleverandører og en rekke maritime tjenesteprodusenter. Kunnskap, mangfold og innbyrdes konkurranse gjør Norge til en sterk maritim nasjon med spesielle forutsetninger for å konkurrere internasjonalt. Denne rapporten beskriver de Norske maritime næringene og båndene mellom aktørene i det norske miljøet.

De siste årene har norske verft og norsk utstyrsindustri hatt en markert produksjons- og sysselsettingsvekst. Rapporten diskuterer om avhengigheten mellom de norske aktørene kan skape ytterligere utvikling av norsk maritim industri og tjenestevirksomhet.

  • Published: 11. January 1992
  • Ordering ID: 135
  • ISBN
    ISBN 82-7422-086-2